Disclaimer & Privacy

De vereniging “BPM-Forum” respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en alle daarin opgenomen functionaliteit. Het BPM-Forum draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor de ledenadministratie en om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

BPM-Forum gebruikt uw gegevens voorts om u via nieuwsbrieven te informeren over de door het BPM-Forum (mede) georganiseerde  evenementen, over diensten en speciale acties. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor afmelden door:

  • gebruik te maken van de mogelijkheid op de website om u af te melden voor de nieuwsbrief waarvoor u ingeschreven bent;
  • een e-mail te sturen naar info@bpm-forum.nl;
  • door gebruik te maken van de opt out regeling in de e-mails, die wij u zenden (maar dit geldt uitsluitend voor nieuwsbrieven, waarop u zich heeft geabonneerd, en niet voor informatie aan leden).

BPM-Forum verkoopt of geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering hierop is de maandelijkse opgave van adresgegevens van de BPM-Forum leden aan de uitgever van het blad Business Information Magazine, omdat dat blad deel uit maakt van het lidmaatschap van het BPM-Forum en de verzending in opdracht van die uitgever gebeurt.