Over onze evenementen

Een van de belangrijkste activiteiten is het organiseren van de ‘community sessies’. Het BPM-Forum streeft er naar om diverse keren per jaar ‘op locatie’ een middagsessie te verzorgen met een of meer top sprekers en een borrel na afloop. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen door middel van de presentaties, maar ook de informele borrel biedt volop mogelijkheden voor netwerken en kennismaken met collega ‘process-professionals’.

Inmiddels beginnen zich diverse “soorten sessies” uit te kristalliseren:

  • Case study: presentatie van een bedrijf t.a.v. een BPM project (lessons learned, do’s & don’ts etc.), gevolgd door vragen & borreluurtje. De case study voldoet aan de kwaliteitstandaard zoals het BPM-forum die hanteert.
  • Interactieve sessies: Bijvoorbeeld in kleine groepjes een BPM case bespreken en á la “Lagerhuis”-discussie behandelen of een ‘zeepkistsessie’ waarin mensen van binnen en buiten het BPM-vakgebied hun visie geven op het BPM-vakgebied en met behulp van stellingen met deelnemers in discussie gaan.
  • Onder Professoren: een panel van professoren onderwerpen aan BPM-achtige dilemma’s.
  • Social events: geeft BPM professionals in een ontspannen setting de mogelijkheid relaties op te bouwen (networking). Bekend zijn de zomerbarbecue en het winterkookcafé.

Middels deze type events probeert het forum een platform te creëren voor elk wat wils. Informatieuitwisseling, best practises, interactiviteit, een doorkijkje in de wetenschap en niet te vergeten het opdoen en uitbouwen van contacten.

Daarnaast treedt het BPM-forum als (media)sponsor op voor een toenemend aantal events. Hierbij kunnen de BPM-forum leden genieten van een aantrekkelijke korting !

Richtlijnen voor presentaties

Het BPM Forum hanteert eigen richtlijnen voor de presentaties tijdens bijeenkomsten. Deze richtlijnen vormen de kwaliteitsstandaard die past in het kader van het streven naar professionaliteit.

Door de publicatie van deze kwaliteitsstandaard maakt het BPM Forum duidelijk waar het voor staat, kunnen de sprekers zich goed voorbereiden, weten de leden wat ze kunnen verwachten en is evaluatie en verbetering op grond van ervaring mogelijk.

Procedure

Iedere presentatie krijgt vóóraf een quality-check aan de hand van de kwaliteitsstandaard. Deze check wordt uitgevoerd door de eventcommissie en resulteert in een upgrade van de presentatie zo veel mogelijk in lijn met de verwachtingen van het BPM-forum en haar leden. De uitnodiging die wordt verstuurd vóór de lezing bevat een synopses van hetgeen vertoond en verteld gaat worden. Hiermee zijn de verwachtingen van de genodigden optimaal gemanaged. Na afloop van de lezing vindt evaluatie plaats, ook weer op basis van de punten uit de kwaliteitsstandaard. De “leer”punten worden voor volgende lezingen meegenomen.

Middels deze closed-loop-quality&learning streeft het BPM-forum naar effectieve bijeenkomsten voor elk wat wils.

BPM-Congressen

Er worden steeds meer congressen en andere type events georganiseerd die gaan over of raken aan het begrip ‘procesdenken’.

Het BPM-Forum wil alle relevante congressen onder de aandacht van haar leden brengen. In sommige gevallen zal het BPM-Forum ook als Mediapartner kunnen optreden en zo haar leden voordelen kunnen bieden zoals korting op toegangsprijzen.

Steeds vaker wordt het BPM-Forum gevraagd mee te werken aan de programmasamenstelling van een congres tot en met het vervullen van dagvoorzitterschap. Hiermee probeert onze vereniging haar bijdrage te leveren aan wat er zoal in Nederland op de agenda komt en zou moeten komen t.a.v. BPM.