ConQuaestor BPM onderzoek 2013

Als wordt gezegd dat Nederlandse organisaties het op dit moment niet makkelijk hebben dan is dat een understatement. De economie zit tegen, het is noodzakelijk om op steeds meer gebieden verantwoording af te leggen aan steeds meer verschillende partijen en de klant is beter geïnformeerd en kritischer dan ooit.

ConQuaestor (Partner van het BPM-Forum) doet onderzoek naar de mate waarin organisaties in staat zijn om aan te sluiten bij de behoeften van klanten, aangezien dit van doorslaggevend belang is om succesvol te zijn in deze periode. Met klant wordt hier niet de directe afnemer bedoeld die de volgende schakel vormt in de keten, maar de partij die uiteindelijk gebruik maakt van het product of de dienst. In de huidige wereld is het zeldzaam dat één partij zonder afhankelijk te zijn van anderen alle eigenschappen van zijn product of dienst kan bepalen om zo aansluiting te vinden bij de klant. Bij het leveren van een product of dienst zijn meerdere partijen betrokken, soms als onderdeel van dezelfde organisatie, soms organisatieoverstijgend. Als leveranciers of ondersteunende partijen grote invloed hebben op het product of de dienst moeten deze bij de keten gerekend worden.

ConQuaestor vraagt zich af in hoeverre Nederlandse organisaties in staat zijn alle partijen binnen de keten samen te laten werken om optimaal te voldoen aan de behoeften van de klant. Dit is dan ook het onderwerp van het ConQuaestor Business Process Management onderzoek 2013. Wilt u meedoen? Klik hier.