Sophie van den Boomen wint BPM Student Award 2014

Sophie van den Boomen deed, begeleid door deeltijd student Maurice Beekwilder, binnen het St Antonius Ziekenhuis onderzoek naar het verbeteren van processen op de gipskamer. De studente Management in de Zorg aan Hogeschool Utrecht (HU) won ermee de BPM Student Award 2014 voor haar waardevolle bijdrage aan het Business Process Management domein.

De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag, bestemd om naar een BPM congres in het buitenland te kunnen gaan.

De jury beoordeelde de voorgedragen afstudeerprojecten op de toepassing van BPM-methodes en technieken, de inzet van BPM-tooling, helderheid van de modellen voor eindgebruikers, toepasbaarheid van de adviezen en op innovatieve toevoegingen. De jury beoordeelde het onderzoek van Sophie als beste omdat:

  1. Er blijk gegeven is van grondige verdieping in het BPM gedachtegoed (de methoden en technieken);
  2. De BPM-modellen helder vormgegeven zijn. As-is en To-be laten zich gemakkelijk vergelijken;
  3. De advisering is innovatief. Er is echt gekeken in de keten met Radiologie en Spoedeisende Hulp waarin de Gipskamer veelal is opgenomen. Procesoptimalisatie in de keten is de juiste werkwijze. Indien alleen de werkwijze binnen de gipskamer was bekeken en verbeterd zou het resultaat stukken minder zijn geweest, vermoedt de jury.

BPM-Award student uitreiking

Foto vlnr: Maurice Beekwilder (Teamhoofd Spoedeisende Hulp en gipskamer, Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein), Sophie van den Boomen (vierdejaars student Management in de Zorg; voltijd) en David Sterk (stagebegeleider vanuit Management in de Zorg)