Werken met Informatie – onderzoek

Informatie is in de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden binnen bedrijven. Informatie is meer en meer een ‘grondstof’ voor het goed functioneren van organisaties. De vaardigheden om hiermee optimaal om te gaan zijn de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Daarom is bedrijfswetenschappelijk onderzoek nodig op dit vlak om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen de onderdelen die waarde creëren. Dit inzicht zorgt voor een volgende stap om de business performance te verhogen.

Voor dit onderzoek heb ik uw hulp nodig. Bent u architect, lead analist, manager of beheerder die vaak met ‘werken met informatie’ te maken heeft of professionele interesse hierin heeft, dan stel ik het zeer op prijs als u aan dit onderzoek wilt meedoen door een survey in te vullen. Dit duurt ongeveer 20 minuten en is volledig anoniem. Uw antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. Het eindresultaat is een scriptie die in de online library van het BPM-forum zal worden opgenomen.

Indien u wilt, kunt u bij het invullen van de survey aangeven of u de uitkomsten van het onderzoek persoonlijk wilt ontvangen. U kunt in dat geval uw e-mailadres met het verzoek voor het eindrapport aan mij versturen. U vindt de survey op de volgende locatie: http://www.thesistools.com/web/?id=449893

Omdat ik voor mijn onderzoek geïnteresseerd ben in de meningen en waarderingen over het werken met informatie vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken, is deze survey breed uitgezet. Daardoor kan het voorkomen dat deze uitnodiging u via verschillende kanalen bereikt in de komende periode.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Bas Bouwmeester
bas.bouwmeester@sogeti.nl