Ziekenhuis Rivierenland winnaar BPM best-practice award 2014

Op 21 januari werden weer de jaarlijkse BPM-Awards uitgereikt. In de categorie best-practice ging de eindstrijd tussen twee projecten, een van KPN Wholesale en de ander van het Rivierenland ziekenhuis. Na een korte pitch door beide partijen en het beantwoorden van enkele vragen van de jury, trok de jury zich terug voor beraad. De prijs ging uiteindelijk naar het Rivierenland. Het project dat de onderscheiding heeft gekregen, betrof een algemeen model, waar alle zorgprocessen binnen een ziekenhuis in onder te brengen zijn. Volgens het juryrapport heeft het Rivierenland de award gewonnen door de innovatie benadering van processen in de zorg, waarbij rekening wordt gehouden dat BPM in de zorg in de kinderschoenen staat. De jury was zeer onder de indruk van het toepassen van standaard, geneeskundig specialisme onafhankelijke , processen en services. De jury verwacht hierdoor een doorbraak in het toepassen van BPM in de zorg,

Bureau Kwaliteit van Rivierenland had dit project ingediend. Ben Ahlers en Bart van Hattem hebben namens het ziekenhuis de prijs in ontvangst genomen (foto).

Wat is het nieuwe ervan, vraagt u zich misschien af? Veel zorgprocessen zijn toch beschreven ? En hoe behandelingen moeten worden uitgevoerd ligt toch voor een groot deel vast in protocollen?

De toegevoegde waarde van het model waarvoor we deze prijs hebben gekregen is dat het de verschillende invalshoeken aan elkaar knoopt. En daarmee is een blauwdruk beschikbaar voor medisch specialistische ziekenhuiszorg.

Wat heeft de gemiddelde patiënt eraan? Door het gebruik van deze blauwdruk is het gemakkelijker om te ontdekken waar risico’s voor veilige en kwalitatief goede patiëntenzorg zitten . Als iedereen in een ziekenhuis vanuit deze blauwdruk gaat denken en werken, wordt het leuker om “samen te werken”. Het helpt om samenwerkingsafspraken te maken doordat de verantwoordelijkheden inzichtelijk zijn gemaakt.

Het model is een startpunt voor vele toepassingen. Het wordt binnen het Rivierenland nu al gebruikt in verbeterprojecten, het wordt verder uitgewerkt in de uitvoering van diensten zoals een operatie of een onderzoek. Winst wordt ook verwacht bij de verdere EPD-ontwikkeling. Bij de invoering van het paramedische EPD in het Rivierenland wordt het al gebruikt.

Het model is opgebouwd uit 3 onderdelen:

  • Het eerste onderdeel beschrijft het proces (de totstandkoming en de uitvoering van het behandelplan) dat (hoofd)behandelaar en patiënt samen doorlopen. Het gaat er hierbij om te inventariseren wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en wat het resultaat moet zijn; vanaf het moment dat de patiënt wordt verwezen tot het moment dat de huisarts de behandeling weer overneemt. (casemanagement)
  • Het tweede onderdeel beschrijft alle activiteiten (diensten) in opdracht van de hoofdbehandelaar (onderzoeken, behandelingen, adviezen, etc.)die nodig zijn om het behandelplan uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lab onderzoeken, maar ook aan intercollegiale consulten en aan operatieve ingrepen.
  • Het derde onderdeel verbindt de eerste twee onderdelen. Het beschrijft de wijze van afstemming. Het gaat bijvoorbeeld om het duidelijk maken van bestaande verwachtingen. Wat moet een collega van mij weten om een onderzoek op de bij de vraagstelling passende wijze uit te voeren.

IMG_6366