Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden die samen een vertegenwoordiging vormen van de ledensamenstelling binnen de vereniging. Die samenstelling kent drie pijlers: gebruikers, leveranciers en wetenschappers.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Marcel Kos, ABN AMRO Bank
  • Maarten Witvliet, Usoft
  • Rudi Niks, De Lage Landen
  • Gijsbert van Dalen, FourICT
  • Pascal Ravesteijn, Hogeschool Utrecht,voorzitter BPM-Forum

 

Het bestuur van BPM-Forum Nederland vergadert een aantal keer per jaar. Aandachtspunten zijn met name de actuele gang van zaken (o.a. evenementen) en de verdere professionalisering van het BPM vakgebied.

De vereniging is in december 2003 opgericht in Utrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Eenmaal per jaar wordt de jaarrekening gepresenteerd tijdens een algemene ledenvergadering.