Werkgroepen

De werkgroepen van het BPM-Forum zijn een weerspiegeling van de onderwerpen die van het bestuur specifiek de aandacht krijgen (veelal op verzoek van haar individuele en/of corporate leden). De werkgroepen hebben een afgebakende doelstelling en opdracht. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur. Iedere werkgroep is gekoppeld aan een bestuurslid.

Op dit moment zijn er geen actieve werkgroepen. Wel is er een inventarisatie gaande om een werkgroep BPM in Ziekenhuizen in te stellen.