Doelstellingen

Veel organisaties zijn momenteel actief met BPM-initiatieven of overwegen hier op korte termijn mee te starten. Geen wonder want procesdenken biedt mogelijkheden om meer grip op de bedrijfsvoering te combineren met beter resultaten voor de klant, verlaging van de uitvoeringskosten, betere grip op ICT en verbeterde samenwerking tussen medewerkers en teams.

Het BPM-Forum Nederland heeft als doelstelling het stimuleren van de toepassing van het BPM-gedachtengoed door:

  • Kennis te delen over ervaringen rond toepassing van BPM
  • Professionals op BPM-gebied samen te brengen in een kwalitatief hoogstaand netwerk
  • Contacten te onderhouden met andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan deze doelstelling en waar zinvol in samenwerking met deze organisaties initiatieven te nemen die bijdragen aan het behalen van de doelstelling.

Het BPM-Forum Nederland ontplooit verschillende activiteiten. Centraal staan platforms voor uitwisseling van praktijkervaringen. Deze uitwisseling geschiedt vooral op basis van face-to-face: BPM professionals en andere geïnteresseerden ontmoeten elkaar in diverse vormen van bijeenkomsten.

Leden en betrokkenen van het BPM-Forum zijn BPM-professionals. Dit zijn mensen vanuit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs én leveranciers van diensten, tooling en consultancy .

Het Het BPM-Forum is onafhankelijk, opereert zelfstandig en zonder enig winstoogmerk.