Leden

Het BPM-Forum Nederland is een vereniging met een bestuur. Belangrijkste stakeholders zijn natuurlijk de leden. Inmiddels zijn er ruim 150 individuele leden en 10 corporate leden, elk gerechtigd om werknemers uit hun geledingen af te vaardigen. Dit brengt het ledental thans op ruim 300 leden !

De nieuwsbrief met activiteiten van het BPM-Forum worden geregeld gecommuniceerd naar een bestand van bijna 900 BPM-Professionals