Lidmaatschap en tarieven

Individueel lidmaatschap

Het individuele lidmaatschap biedt ten eerste de onbetaalbare aansluiting tot een inspirerend netwerk van BPM professionals. Op regelmatige basis ontmoet men elkaar in steeds wisselende samenstellingen en men heeft de mogelijkheid elkaar direct via het forum te bevragen ten aanzien van zaken waar men op dat moment mee worstelt. Inmiddels vinden er al diverse onderlinge bedrijfsbezoeken plaats waar forum-leden elkaar hebben gevonden en kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast ook diverse verzoeken vanuit de “wetenschapsleden” voor gastcolleges van “gebruikersleden”.

De kosten voor het jaarlijkse individuele lidmaatschap zijn voor 2015 wederom vastgesteld op EUR 125,-. Latere instap in het jaar wordt op kwartaalbasis pro rato verrekend. Dit geldt ook voor het opzeggen van uw lidmaatschap. Opzeggingen moeten minimaal 4 weken voor het einde van een kwartaal worden gedaan. Restitutie van reeds betaalde contributie wordt verrekend met het lopende kwartaal en de eventuele voorgaande kwartalen van het lopende jaar. Voor dit bedrag zijn er regelmatig bijeenkomsten en diverse andere voordelen en kortingen bij congressen. Bij een networking event (zoals BBQ) zal een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor dit bedrag ontvangt u ook het blad Business Information Magazine, hét lijfblad van het BPM-Forum Nederland. Het individueel lidmaatschap is strikt persoonlijk. Wilt zich aanmelden voor individueel lidmaatschap? Klik dan hier

Corporate Partner lidmaatschap

De kosten voor het jaarlijkse partner lidmaatschap zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie en begint al bij EUR 300,- vrijgesteld van BTW. Corporate Partner lidmaatschap biedt:

  • Gratis deelname aan de reguliere BPM-Forum bijeenkomsten voor individueel geregistreerde medewerkers van de organisatie
  • Korting op overige BPM-Forum activiteiten voor de geregistreerde medewerkers
  • Korting op de sponsoring van BPM-Forum activiteiten
  • Vermelding logo op de BPM-Forum website met link naar de eigen website Het gebruik van BPM-Forum logo op de eigen website.

Wilt u hierover contact met ons opnemen? Klik dan hier

Studentlidmaatschap

Het BPM-forum vindt het belangrijk dat professionals die de arbeidsmarkt opkomen en zich bezig gaan houden met bedrijfsvoeringsvraagstukken voldoende achtergrond hebben in het BPM-vakgebied. Om die reden is het Forum onder ander actief betrokken bij de tweejaarlijks BPM onderwijsdag. Een andere manier waarop we dat willen bereiken is het studentenlidmaatschap. Dit betekent dat studenten voor 30 Euro per jaar lid kunnen worden van het BPM-forum. Dat betekent vrij toegang tot alle events inclusief het congres en een abonnement op het Business Information Magazine. Een studentenlidmaatschap loopt maximaal 4 jaar.

Voor meer informatie over het studentlidmaatschap kan u met ons contact opnemen: info@bpm-forum.org

Betalen

Betalingen s.v.p. naar rekeningnummer 48 96 36 691 van ABN AMRO te Bussum t.n.v. BPM-Forum Nederland.