Corporate partner lidmaatschap

Doelstelling van het partner lidmaatschap is gericht op bijdrage van het BPM-forum aan de interne professionalisering. Ondersteuning bij het opzetten en levend houden van een proces community binnen de eigen organisatie door:

  • Gratis toegang voor (aantal) eigen medewerkers tot forum events en jaarcongres
  • Korting op toegang tot een groot aantal congressen en deelname aan trainingen bij of met forum gelieerde organisaties
  • Aantal gratis abonnementen op AG Connect
  • Ondersteuning bij de invulling van events voor de eigen organisatie, bijvoorbeeld gericht op awareness bij het management of inspiratie voor medewerkers die vanuit verschillende invalshoeken met (het verbeteren van) processen bezig zijn. Dit onder andere door het gebruik van het forum netwerk.

En daarnaast:

  • Gerichte Kennisdeling door middel van branche georiënteerde bijeenkomsten welke georganiseerd en gefaciliteerd worden door het BPM-forum, bijvoorbeeld voor financials en gemeenten
  • Ondersteuning bij het extern uitdragen en benchmarken van hetgeen bereikt is op bijvoorbeeld congressen en via publicaties. De ervaring leert dat dit ondersteunend werkt op het bereiken van de interne doelstellingen, bijvoorbeeld door meer commitment bij het management

De kosten zijn:

  • Organisatie 2-20 medewerkers: 300 Euro (incl. 2 exemplaren AG Connect en 3x gratis toegang tot het jaarcongres)
  • Organisatie 20-200 medewerkers: 700 Euro (incl. 5 exemplaren AG Connect en 5x gratis toegang tot het jaarcongres)
  • Organisatie >200 medewerkers: 1000 Euro (incl 10 exemplaren AG Connect en 10x gratis toegang tot het jaarcongres)