Individueel lidmaatschap

Het individuele lidmaatschap biedt ten eerste de onbetaalbare aansluiting tot een inspirerend netwerk van BPM professionals. Op regelmatige basis ontmoet men elkaar in steeds wisselende samenstellingen en men heeft de mogelijkheid elkaar direct via het forum te bevragen ten aanzien van zaken waar men op dat moment mee worstelt. Inmiddels vinden er al diverse onderlinge bedrijfsbezoeken plaats waar forum-leden elkaar hebben gevonden en kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast ook diverse verzoeken vanuit de “wetenschapsleden” voor gastcolleges van “gebruikersleden”.

De kosten voor het jaarlijkse individuele lidmaatschap zijn voor 2018 wederom vastgesteld op EUR 125,-. Latere instap in het jaar wordt op kwartaalbasis pro rato verrekend. Dit geldt ook voor het opzeggen van uw lidmaatschap. Opzeggingen moeten minimaal 4 weken voor het einde van een kwartaal worden gedaan. Restitutie van reeds betaalde contributie wordt verrekend met het lopende kwartaal en de eventuele voorgaande kwartalen van het lopende jaar. Voor dit bedrag zijn er regelmatig bijeenkomsten en diverse andere voordelen en kortingen bij congressen en ontvangt u ook het blad AG Connect. Het individueel lidmaatschap is strikt persoonlijk.