Sponsoren

Lidmaatschap omdat uit de doelstellingen, producten
en diensten van de organisatie blijkt dat zij gericht zijn
op het ondersteunen van meer procesgericht werken bij klantorganisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld leveranciers van tooling of consultancydiensten zijn.

Hierbij geldt dat het BPM-Forum geen platform biedt voor directe commerciële activiteiten maar wel voor inhoudelijke kennisdeling en uitbreiding van het netwerk. Hiertoe gaan wij uit van maatwerk. Jaarlijks zal een vertegenwoordiger van
het BPM-Forum bestuur met een vertegenwoordiger van het sponsorlid bespreken hoe daar het beste invulling aan gegeven kan worden.

Directe benefits zijn in ieder geval:

  • Grote korting bij sponsoren van het BPM-Forum jaarcongres ‘Trends in BPM’
  • Gratis toegang voor (aantal) eigen medewerkers tot forum events en jaarcongres en korting op toegang tot groot aantal congressen en deelname aan trainingen bij of met forum gelieerde organisaties
  • Aantal gratis abonnementen op het Business Information Magazine (uitgegeven door BIM Media)

Basisfee voor een sponsorlidmaatschap is 2000 Euro per 
jaar. Hierop wordt een korting toegepast afhankelijk van
de bijdragen die het sponsorlid op andere manieren levert 
aan de doelstellingen van het forum. Bijvoorbeeld door het organiseren van voor leden betekenisvolle bijeenkomsten, door een actieve rol in het bestuur of verenigingsactiviteiten of door het bieden van faciliteiten. Jaarlijks wordt dit door het bestuur vastgesteld en besproken met de betreffende sponsorleden.

Bent u geïnteresseerd om sponsor te worden van het BPM-Forum, stuur dan een email naar NLinfo@bpm-forum.org