Missie & Visie

“In de stimulans van inspiratie zit je persoonlijke groei !” 

Business Process Management. Wie wil er niet in groeien ? Managers, bedrijven, wetenschappers, leveranciers. BPM is “hot”. BPM groeit als fenomeen en is tegelijk ongrijpbaar. Wat is het precies? Is het oude wijn in nieuwe zakken? Hoe kunnen de diverse spelers en stakeholders elkaar optimaal informeren? En….hoe komt het toch dat wij met z’n allen het opdoen of delen van inspiratie zo veel af laten hangen van toeval? Toevallig eens een artikel lezen of een boek. Of iemand toevallig ergens spreken en een inspirerende uitwisseling van ideeën tot stand brengen.

Het BPM-Forum Nederland stimuleert de inspiratie. Het creëert een neutraal platform waar diverse disciplines en van hoog tot laag elkaar ontmoeten en … inspireren. BPM-gebruikers, leveranciers van consultancy, modelleerproducten en BPM-oplossingen en zelfs de Nederlandse wetenschap treffen elkaar!

Iedere invalshoek heeft haar waarde en haar behoeftes om de ins en outs rondom BPM te doorgronden.

Het BPM-Forum heeft geen pasklare antwoorden op de boven gestelde vragen, maar gaat er wel naar op zoek !

Het BPM-Forum Nederland stelt zich ten doel een neutraal en kwaliteitborgend platform te zijn voor de uitwisseling en totstandkoming van BPM-kennis: methoden, best practices, producten en werkende oplossingen.

Het BPM-Forum Nederland organiseert hiervoor verschillende events waar het verhaal van een gebruiker, een leverancier en/of wetenschap centraal staat, zonder commerciële bedoelingen.

Het BPM-Forum opereert zonder enig winstoogmerk.